Khách hàng và đối tác của IBOSS đổi mới

Khách hàng và đối tác của IBOSS là các tập đoàn, tổng công ty cùng với các công ty con đại diện cho các ngành nghề cốt lõi của nền kinh tế trong nước như dầu khí, thuốc lá, sắt thép, than, điện, dệt may, bia rượu, hàng không, bưu chính viễn thông, SCIC… đã sử dụng GIẢI PHÁP IBOSS để đổi mới và thành công.

Tập thể CBNV IBOSS Năng động và Sáng tạo

Lãnh đạo và nhân viên IBOSS sáng tạo, giàu năng lực, tâm huyết, được đào tạo bài bản. IBOSS tự hào vì có đội ngũ lãnh đạo kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản trị, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán và công nghệ thông tin. Sự kết hợp hiệu quả giữa các kinh nghiệm nói trên tạo nên giá trị vượt trội đối với mỗi phần mềm, dịch vụ tư vấn và đào tạo thực hành.

Chẩn đoán hoạt động doanh nghiệp, thiết kế tương lai phát triển

Chẩn đoán hoạt động doanh nghiệp (chẩn đoán độc lập – thiết kế tương lai phát triển) để nhận diện và khoanh vùng những rủi ro, thách thức mà công ty đang đối mặt tại thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai và để xuất các giải pháp khắc phục để tránh những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

Phát triển và ứng dụng CNTT làm nền tảng Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Các phần mềm IBOSS được thiết kế mã nguồn mở sẵn sàng kết nối với các phần mềm khác nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với các tập đoàn, tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Tri thức là sức mạnh, IBOSS cam kết đồng hành và phát triển cùng học viên và doanh nghiệp

IBOSS cam kết đào tạo ứng viên xuất sắc từ cấp bậc nhân viên đến các cấp bậc quản lý, đáp ứng nhu cầu nhân sự giúp khách hàng và mỗi học viên thành công và phát triển lớn mạnh cùng tổ chức.

Lập kế hoạch chiến lược giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững

Kế hoạch chiến lược đúng đắn và phù hợp bao gồm hệ thống chuỗi các quyết định và chương trình hành động là con đường tất yếu giúp tổ chức và doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

IBOSS cung cấp các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu

Chất lượng dịch vụ tư vấn chuyên ngành cùng với phần mềm IBOSS thông minh tạo nên thành công vượt trội với mỗi khách hàng và nhân viên” là quan điểm phục vụ của IBOSS, sẵn sàng cung cấp dịch vụ khách hàng cần thay vì những dịch vụ và phần mềm có sẵn

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành quản lý tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của kinh tế thế giới và khu vực.