Bia Sài Gòn Miền Trung chọn giải pháp tổng thể CNTT tài chính

Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Miền Trung được thành lập trên cở sở hợp nhất 03 Công ty theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông của 03 công ty CP: Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, Bia Sài Gòn – Phú Yên và Bia Sài Gòn – ĐăkLăk, được kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty hợp nhất và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2008. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo và giải quyết kịp thời của Hội đồng Quản trị nên việc tiếp nhận chuyển giao từ các công ty cũ sang nhanh chóng hoàn tất, ổn định sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự quản lý điều hành mới đi vào nề nếp không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD sau khi hợp nhất Công ty.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4100739909 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh DakLak cấp ngày 25/08/2014. Với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Cổ Phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn và cùng một số cổ đông là các tổ chức có uy tín khác trong nước. Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn SABECO.

Với hệ thống thiết bị hiện đại, sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo cùng trên 500 cán bộ công nhân viên, trong đó phần lớn là cán bộ, nhân viên, kỹ sư, công nhân đa ngành nghề, luôn được bổ sung những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, chính là sức mạnh giúp Công ty sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong giai đoạn Việt Nam bước vào hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, Công ty không ngừng phát triển trên thị trường, luôn chú ý nâng cao chất lượng và độ ổn định của sản phẩm, cải thiện đổi mới đa dạng hóa sản phẩm, không ngừng nâng công suất bia lên 160 triệu lít bia/năm và đã được sự mến mộ của hàng triệu người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001 : 2008 cho lĩnh vực sản xuất bia và nước giải Khát.

Đến nay, Công ty đã đi vào hoạt động ổn định hoạt động SXKD ổn định sau khi hợp nhất Công ty. Để tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và điều hành SMB, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định triển khai áp dụng giải pháp IBOSS thông minh CFI.NET của Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS. Bao gồm:

– Giải pháp kế toán thông minh – “AI”
– Giải pháp kế toán quản trị thông minh – “BI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *