Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc KPIs & BSC

Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc (Key Performance Indicator – KPI) là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân qua bảng mô tả sau:

Thẻ điểm cân bằng (Balance Scoredcard – BSC) chuyển hóa sứ mệnh và chiến lược thành những mục tiêu và thước đo được tổ chức trên bốn khía cạnh khác nhau là Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và học hỏi phát triển. Chi tiết như sau:

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ Xây dựng bộ chỉ số KPIs và bảng điểm cân bằng BSC giúp tổ chức, doanh nghiệp đạt 10 mục tiêu chủ yếu sau:

  1. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và văn hóa;
  2. Đảm bảo cán bộ công nhân viên thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể;
  3. Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó, nâng cao hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc;
  4. Việc sử dụng các chỉ số KPIs góp phần làm cho việc đánh giá, thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn;
  5. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc;
  6. Tạo sự chủ động, tự giác trong việc lập và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao;
  7. Khuyến khích cán bộ nhân viên tích cực, sáng tạo trong công việc;
  8. Thực hiện việc phân phối tiền lương, thu nhập theo năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;
  9. Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp;
  10. Đáp ứng yêu cầu quản trị tính hiệu quả, thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh trong hiện tại cũng như tương lai;

Bộ chỉ số KPIs và bảng điểm cân bằng BSC cung cấp một cơ cấu tổ chức, một ngôn ngữ để truyền đạt sứ mệnh và chiến lược để thông báo đến các nhân viên về những nhân tố dẫn dắt thành công hiện tại và tương lai qua bảng mô tả sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *