Tri thức là sức mạnh, IBOSS cam kết đồng hành và phát triển cùng học viên và doanh nghiệp

IBOSS cam kết đào tạo ứng viên xuất sắc từ cấp bậc nhân viên đến các cấp bậc quản lý, đáp ứng nhu cầu nhân sự giúp khách hàng và mỗi học viên thành công và phát triển lớn mạnh cùng tổ chức.

Chương trình đào tạo và phát triển thực hành kế toán chuyên ngành

Trong bối cảnh sinh viên chuyên ngành kế toán tốt nghiệp ra trường nhưng thiếu kiến thức, khả năng thực hành hạn chế, quá trình đi thực tập bị hạn chế tiếp cận thông tin thực do tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt thiếu nghiêm trọng kỹ năng làm việc cần thiết… Chương trình đào tạo thực hành kế toán tại IBOSS “Dậy thật – Học thật – Làm thật” giúp học viên giải quyết hiệu quả mọi hạn chế

Chương trình đào tạo và phát triển thực hành kiểm toán cơ bản

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kiểm toán chuẩn bị hành trang vào nghề và cũng là chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn trong tương lai, IBOSS đã xây dựng chương trình đào tạo kiểm toán cơ bản dành riêng cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp (Năm thứ 4)

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng quản trị doanh nghiệp của chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành quản lý tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của kinh tế thế giới và khu vực.