Tổ chức thành công khóa đào tạo nâng cao chất lượng công tác TCKT tại PGS

Từ ngày 27/10 đến 30/10/2016, Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS (IBOSS) đã tổ chức thành công khóa đào tạo, cập nhật, trao đổi và thảo luận những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định liên quan đến công tác tài chính, kế toán và thuế tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PGS).

Phần mềm văn phòng điện tử ngày càng được ưu tiên sử dụng?

Đứng trước yêu cầu phải đổi mới hệ thống quản lý, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng phương pháp quản lý thông qua văn phòng điện tử. Vậy văn phòng điện tử đem đến cho các doanh nghiệp lợi ích gì