Chẩn đoán hoạt động doanh nghiệp, thiết kế tương lai phát triển

Chẩn đoán hoạt động doanh nghiệp (chẩn đoán độc lập – thiết kế tương lai phát triển) để nhận diện và khoanh vùng những rủi ro, thách thức mà công ty đang đối mặt tại thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai và để xuất các giải pháp khắc phục để tránh những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

Thiết lập hệ thống KSNB hiệu quả bảo vệ tài sản và nguồn vốn

Doanh nghiệp bạn đang cần tư vấn chuyên sâu về xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ, chúng tôi tin tưởng rằng với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, và áp dụng các phương pháp luận phù hợp, việc lựa chọn IBOSS sẽ là giải pháp TỐI ƯU và HIỆU QUẢ nhất.

Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc KPIs & BSC

Không thể đo lường được những gì không mô tả được và Không thể quản lý được những gì không mô tả được. Xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hoàn thành công việc (KPIs) và Thẻ bảng điểm cân bằng (BSC) để phát huy tối đa nguồn lực giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững

Lập kế hoạch chiến lược giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững

Kế hoạch chiến lược đúng đắn và phù hợp bao gồm hệ thống chuỗi các quyết định và chương trình hành động là con đường tất yếu giúp tổ chức và doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

IBOSS cung cấp các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu

Chất lượng dịch vụ tư vấn chuyên ngành cùng với phần mềm IBOSS thông minh tạo nên thành công vượt trội với mỗi khách hàng và nhân viên” là quan điểm phục vụ của IBOSS, sẵn sàng cung cấp dịch vụ khách hàng cần thay vì những dịch vụ và phần mềm có sẵn