Chương trình đào tạo và phát triển thực hành kiểm toán nâng cao

Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học kinh tế – tài chính lớn và uy tín tại Việt Nam cho thấy sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán đều lúng túng trong khi tiếp cận thực tế. Có tới 2/3 trả lời chưa biết làm kế toán hay kiểm toán ngay khi được giao mà phải được đào tạo, hướng dẫn thêm. Các trường Đại học hiện nay vẫn quan niệm: “Đại học là đào tạo kiến thức hàn lâm và không có điều kiện đào tạo thực hành.”

IBOSS phổ Cập chương trình đào tạo thực hành Kiểm toán (bao gồm: Chương trình cơ bản và Chương trình nâng cao) hướng tới nhu cầu tiếp cận thực tiễn ngay của nhà tuyển dụng là các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Chương trình đào tạo mang tính thực hành cao (có tài liệu thật về chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ kiểm toán…phù hợp với mọi cuộc kiểm toán thực tế, có đủ dấu tích công việc, tham chiếu, soát xét của từng cấp xử lý cuộc kiểm toán…) được đào tạo bởi các giảng viên chính và trợ giảng trong từng buổi học, tọa đàm và thực hành…
Chương trình cơ bản: đảm bảo học viên sau khóa đào tạo có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc thực tế của một trợ lý kiểm toán (các phần hành kiểm toán vốn bằng tiền, hàng tốn kho, tài sản cố định, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…). Đặc biệt, chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ tạo cơ sở chắc chắn cho sinh viên năm cuối trong quá trình ứng tuyển thực tập và tuyển dụng tại các công ty kiểm toán sau đó.

Chương trình nâng cao: Giúp các trợ lý kiểm toán viên tiếp cận tốt với các phần hành kiểm toán cao hơn như: Lập kế hoạch kiểm toán, soát xét hệ thống KSNB, kiểm toán doanh thu, kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, kiểm toán các khoản đầu tư, kết quả kinh doanh…và tổng hợp lập Báo cáo kiểm toán, thư quản lý…

Với cấu trúc linh hoạt, chương trình đào tạo của chúng tôi hướng tới mục tiêu đáp ứng kỳ vọng của các công ty kiểm toán với nhân viên mới tuyển là có thể bắt tay vào công việc ngay với chương trình thực tiễn trên nền kiến thức hàn lâm và phương pháp luận kiểm toán hiện đại, hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công việc và giảm thiểu thời gian làm việc của kiểm toán viên.

Chương trình đào tạo của chúng tôi được thiết kế một cách phù hợp với kiến thức bổ trợ được xen kẽ nhau, các học viên được tiếp cận với các kỹ thuật kiểm toán hiện đại và cập nhật theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam mà các công ty kiểm toán đang áp dụng. Các nội dung về kế toán, thuế, tài chính được đảm bảo thảo luận rất sâu ngay trong khi học thực hành kiểm toán. Phương pháp phân tích tài chính và phát hiện gian lận kế toán sẽ bổ trợ cho quá trình lập kế hoạch kiểm toán. Các kiến thức về kế toán quản trị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho kiểm toán hàng tồn kho – giá vốn và công việc thực tế khi kiểm toán viên tư vấn cho khách hàng sau này. Với đội ngũ giảng viên là những kiểm toán viên có chứng chỉ: ACCA, CPA Australia, CPA Việt Nam … đã nhiều năm làm kiểm toán sẽ trang bị cho học viên những kiến thức thực tế về kiểm toán tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *