Tập thể CBNV IBOSS tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “IBOSS năng động, sáng tạo”

picture1

Khởi động từ ngày tháng 23/09/2016, đây là phong trào thi đua dành cho mọi cấp bậc từ lãnh đạo, cấp quản lý cùng với toàn thể CBNV IBOSS. Phong trào thực hiện trong 50 ngày nhằm thúc đẩy CBNV nghiên cứu và đề xuất sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phần mềm, chất lượng công tác quản trị IBOSS, văn hóa BOSS. Đồng thời, phong trào chú trọng đặc biệt đến những CBNV trẻ, đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, sẵn sàng tiếp bước các thế hệ đi trước để tiếp tục xây dựng ngôi nhà chung IBOSS ngày càng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn IBOSS đã được ban lãnh đạo hoạch định.

Kết thúc phòng trào thi đua, mỗi CBNV IBOSS đã đóng góp ít nhất một ý tưởng sáng tạo, đảm bảo tiêu chí đổi mới và hiệu quả, tính áp dụng cao trong công việc hàng ngày tại Công ty. Các ý tưởng đã được Ban tổ chức phân tích, đánh giá là đột phá, mang tính táo bạo nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải pháp IBOSS cho doanh nghiệp thông minh. Kết quả phong trào thi đua giải nhất thuộc về Anh Nguyễn Minh Đức là chuyên viên lập trình với ý tưởng “Trí tuệ nhân tạo” nhằm trợ giúp có hiệu quả cho quá trình cung cấp dịch vụ, phần mềm của IBOSS cũng các khách hàng và đối tác.

Ban tổ chức tin tưởng vào kết quả phong trào thi đua, với nhiều sáng kiến độc đáo sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi thế hệ CBNV IBOSS tiếp tục thi đua lao động, sáng tạo trong thời gian tới, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển IBOSS nhanh và bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Một số hình ảnh tôn vinh giải nhất phong trào thi đua “IBOSS năng động, sáng tạo”:

Ông Đào Văn Bình - Giám đốc IT công bố ý tưởng sáng tạo đạt giải nhất phong trào thi đua “Con người IBOSS năng động, sáng tạo”
Ông Đào Văn Bình – Giám đốc IT công bố ý tưởng sáng tạo đạt giải nhất phong trào thi đua “IBOSS năng động, sáng tạo”
Ban tổ chức trao giải nhất ý tưởng sáng tạo “Trí tuệ nhân tạo” cho anh Nguyễn Minh Đức chuyên viên lập trình phòng IT
Ban tổ chức trao giải nhất ý tưởng sáng tạo “Trí tuệ nhân tạo” cho anh Nguyễn Minh Đức chuyên viên lập trình phòng IT