Khách hàng và đối tác của IBOSS đổi mới

05/07/2016

Khách hàng và đối tác của IBOSS là các tập đoàn, tổng công ty cùng với các công ty con đại diện cho các ngành nghề cốt lõi của nền kinh tế trong nước như dầu khí, thuốc lá, sắt thép, than, điện, dệt may, bia rượu, hàng không, bưu chính viễn thông, SCIC... đã sử dụng GIẢI PHÁP IBOSS để đổi mới và thành công.

Tin khác đã đăng