Khách hàng và đối tác

Khách hàng và đối tác của IBOSS là các tập đoàn, tổng công ty cùng với các công ty con đại diện cho các ngành nghề cốt lõi của nền kinh tế trong nước như dầu khí, thuốc lá, sắt thép, than, điện, dệt may, bia rượu, hàng không, bưu chính viễn thông, đầu tư kinh doanh vốn… cùng với các đối tác AIT, GIZ, VCCI, các hãng kiểm toán, các trường đại học và hội nghề nghiệp am hiểu thị trường quốc tế.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
AIT
Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
VACPA
Công ty CP CNG Việt Nam
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
Công ty TNHH MTV Thép miền Nam
Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI
AV
Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Công ty CP Hòa Việt
Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn
Công ty CP Kho vận và Dịch vụ Thương mại
Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam
Công ty CP Dầu khí Mê Kông
Công ty CP Ngân Sơn
Công ty Cao su Đăklăk
Công ty CP Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tổng cục thuế
Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Trí Việt
Công ty TNHH Nhật Linh (LiOA)
Công ty CP Đại siêu thị Mê Linh Plaza
Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)
Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Công ty thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam - Vishipel
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế
Trường Đại học Thành Tây
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
Công ty CP Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức
Công ty CP Chứng khoán Artex
Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Công ty Liên doanh Dịch vụ BJ-PVD