Phần mềm quản trị doanh nghiệp ứng dụng web phục điều hành chính xác và hiệu quả

Quản trị rủi ro là gì?

 

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh càng phát triển thì cơ hội, thách thức cũng như rủi ro càng lớn lao và tiềm ẩn. Quản trị rủi ro là quá trình liên tục soát xét, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, hướng đến đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
risk-management-plus
Cơ hội càng mở thì các doanh nghiệp càng quan tâm nhiều đến xây dựng hệ thống quản trị rủi ro nhằm giúp hạn chế sự cố, mất mát, thiệt hại, và gia tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Có thể coi, quản trị rủi ro là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả.

Tại sao cần quản trị rủi ro?

 • Đối với doanh nghiệp, rủi ro được hiểu là mọi tác động tích cực hoặc tiêu cực từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Quản trị rủi ro là đánh giá và phát triển các cơ hội đem lại lợi ích cho doanh nghiệp (tác động tích cực) cũng như quản trị và triệt tiêu các nguy cơ tác động bất lợi đến doanh nghiệp (tác động tiêu cực).
 • Quản trị rủi ro không thể chung chung mà là giải pháp chiến lược ban đầu, các dự án và quyết định đầu tư cho đến các quy trình và hoạt động thực hiện.

Giải pháp IBOSS

 • IBOSS đem đến giải pháp hữu hiệu
  kết hợp tinh túy quản trị và hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin giúp các nhà quản trị từ việc xác định, đánh giá, ra quyết định đến việc phản hồi, tổng hợp thông tin về các cơ hội cũng như mối đe dọa ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.
 • Sự kết hợp giữa các chuyên gia IBOSS – AIT cùng các chuyên gia quản trị trong nước và nước ngoài, cùng với cam kết về chất lượng đi kèm tiến độ luôn đem đến sự TIN TƯỞNG cho khách hàng.

Sự khác biệt đem đến thành công vượt trội

 • Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, tâm huyết và trách nhiệm;
 • Sản phẩm đúc kết kinh nghiệm quản trị từ lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty quy mô lớn tại Việt Nam, các chuyên gia đầu ngành trong nước và nước ngoài;
 • Chuẩn hóa hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trong Doanh nghiệp;
 • Ứng dụng công nghệ IT hiện đại có thể truy cập thông tin tài chính mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều phương tiện (mobile, máy tính cá nhân…);
 • Cam kết chất lượng đi kèm tiến độ luôn đặt lên hàng đầu nhằm thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp;

Giáp pháp IBOSS luôn đồng hành cùng THÀNH CÔNG của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *