SCIC chọn Liên danh IBOSS tư vấn chuyên ngành ứng dụng giải pháp CNTT

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 151 và 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Với tư cách là tổ chức chuyên kinh doanh vốn của Chính phủ Việt Nam, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của nhà nước.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08 năm 2006, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ Việt Nam thông qua việc đem lại giá trị tối đa và sự phát triển bền vững cho các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, Tổng Công ty xác định sứ mệnh của mình là: (1) Cổ đông năng động của doanh nghiệp, (2) Nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ, (3) Nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, (4) Doanh nghiệp được quản trị theo Chuẩn mực quốc tế và ba giá trị theo đuổi Năng động – Hiệu quả – Bền vững.

Để đạt được sứ mệnh nói trên, SCIC đang tích cực đổi mới mạnh mẽ trong việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin bằng việc xây dựng dự án Hệ thống ứng dụng tích hợp Tài chính Kế toán – Danh mục đầu tư nhằm đưa ra một giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lý đầu tư kinh doanh vào một hệ thống duy nhất. Đây là phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý tất cả các nguồn lực của Tổng công ty. Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, Adempiere giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại lợi ích lâu dài cho Tổng công ty.

Theo đó, SCIC đã tin tưởng và lựa chọn Liên danh nhà thầu IBOSS và ANPHU là đơn vị tư vấn chuyên ngành được sáng lập và điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo và các chuyên gia tư vấn có trình độ, giàu tâm huyết, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán và công nghệ thông tin để tư vấn chủ trì thiết kế hệ thống ứng dụng tích hợp tài chính kế toán – danh mục đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *