Thiết lập hệ thống KSNB hiệu quả bảo vệ tài sản và nguồn vốn

Công ty bạn có chiến lược kinh doanh tốt, có nền tảng tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự tinh nhuệ. Thật tuyệt vời! Nhưng bạn có dám chắc rằng những ý tưởng của bạn sẽ được mọi người thực thi một cách hoàn hảo, nghĩa là đem lại hiệu quả và thành công như mục tiêu đã vạch ra?

Và điều quan trọng hơn cả là làm cách nào để ngăn chặn những việc làm gian lận, không minh bạch của nhân viên hay hạn chế và khắc phục các tác động tiêu cực của nhân tố bên ngoài? Với tư cách là người chủ doanh nghiệp, bạn có cho rằng việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là cần thiết?

download

Thực trạng việc xây dựng Hệ thống KSNB hiện nay tại Việt Nam

Hiện nay, tại một số các doanh nghiệp Việt Nam, việc xây dựng HTKSNB chưa được coi là trọng tâm và cần thiết. Qua khảo sát thực tế cho thấy, hầu như các doanh nghiệp đều mắc phải ít nhất một trong các điểm hạn chế sau:

  • Doanh nghiệp không chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ hoặc văn bản không đồng bộ, không được cập nhật thường xuyên;
  • Quyền hạn, trách nhiệm không tương xứng, phân công phân nhiệm không rõ ràng;
  • Hoạt động kiểm soát không được xác định là vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp hoặc kiểm soát rời rạc, thiếu tính tổng thể bao quát;
  • Không xây dựng và ban hành chính thức hệ thống báo cáo quản trị rủi ro trong doanh nghiệp;
  • Không có sự đồng nhất trong cách diễn đạt ngôn ngữ rủi ro trong doanh nghiệp;
  • Thiếu sự trao đổi thông tin về rủi ro trong doanh nghiệp;
  • Trong doanh nghiệp tồn tại “những vị trí đáng tin cậy” không được kiểm soát;
  • Không xây dựng thước đo nhằm đánh giá tính hiệu quả trong từng chu trình;
  • Chưa chú trọng xây dựng bộ chỉ số đánh giá KPI áp dụng cho từng cá nhân, phòng ban.

 

Với những hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về tình hình kinh doanh, hệ thống quản trị của doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và cộng tác viên có kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên ngành và văn hoá trong kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, thuế và kiểm toán, Giải pháp IBOSS tối ưu sẽ chuẩn hóa môi trường kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, mang đến cho các nhà quản lý dịch vụ tư vấn “Xây dựng/Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ” nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, gồm:

(1) Tạo lập môi trường kiểm soát phù hợp và hiệu quả: là những yếu tố của tổ chức, trong đó toàn bộ thành viên của tổ chức đều nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, tầm quan trọng của liêm chính và đạo đức nghề nghiệp, về tổ chức bộ máy hợp lý, về việc phải phân công, ủy nhiệm, giao việc rõ ràng, về việc phải ban hành bằng văn bản các nội quy, quy chế, quy trình SXKD… Một môi trường kiểm soát tốt sẽ là nền tảng quan trọng cho sự hoạt động hiệu quả của HTKSNB .

(2) Xây dựng đầy đủ các quy trình đánh giá rủi ro: Không lệ thuộc vào quy mô, cấu trúc, loại hình hay vị trí địa lý, bất kỳ tổ chức nào khi hoạt động đều có rủi ro phải có quy trình đánh giá phù hợp.

(3) Thiết lâp hệ thống thông tin và truyền thông: Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ, tin cậy và đúng người có thẩm quyền mọi thông tin về hoạt động, nhất là thông tin về tài chính… giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết sách kịp thời, chuẩn xác.

(4) Giải pháp thực thi các hoạt động kiểm soát: Là các biện pháp, quy trình, thủ tục đảm bảo chỉ thị của ban lãnh đạo được thực thi nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện cho tổ chức đạt được mục tiêu đặt ra.

(5) Giải pháp vận hành hệ thống giám sát và kiểm soát: Là quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm kiểm toán nội bộ để đảm bảo nó được triển khai, được điều chỉnh và báo cáo về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Doanh nghiệp bạn đang cần tư vấn chuyên sâu về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, chúng tôi tin tưởng rằng với phương pháp luận nêu trên, đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, lựa chọn IBOSS sẽ là giải pháp TỐI ƯU và HIỆU QUẢ nhất. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *