Chương trình đào tạo và phát triển thực hành kế toán chuyên ngành

Đến quý II/2016, Việt Nam có trên 300.000 sinh viên thất nghiệp hoặc phải làm trái nghề, trong đó phần lớn là các sinh viên khối kinh tế, kế toán và kiểm toán. Thấu hiểu những khó khăn về khả năng thực hành do còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS đã hợp tác với Học viên công nghệ Châu Á (AIT) xây dựng Chương trình đào tạo thực hành kế toán.

Chương trình đào tạo thực hành kế toán tại IBOSS – AIT là khóa học kế toán hiệu quả để dành cho các bạn sinh viên đã hoặc sắp ra trường nhưng còn thiếu kiến thức và kỹ năng mềm. Khóa học thực hành kế toán của IBOSS – AIT giúp học viên hệ thống hoá các kiến thức chuyên ngành, tiếp cận với công việc thực tế và được nghiên cứu, thực hành các kỹ năng và trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, trao đổi với Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp và các kiểm toán viên kinh nghiệm.

Khóa học thực hành kế toán sẽ hướng dẫn các học viên thực hành đầy đủ các vị trí kế toán chi tiết như lập chứng từ, hạch toán kế toán, lập sổ kế toán, tính thuế, kê khai thuế, lập báo cáo tài chính riêng… trên phần mềm kế toán do IBOSS thiết kế riêng phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng học viên theo ngành nghề lựa chọn.

Nội dung khóa học thực hành kế toán

A. Định hướng nghề nghiệp: Học viên sẽ được gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia kế toán, được trang bị đủ hiểu biết nghề nghiệp kế toán, xác định giá trị bản thân hiện tại và tương lai để lập kế hoạch hành động cho mục tiêu phát triển nghề nghiệp. Các bạn học viên sau khi hoàn thành khóa học có cơ hội phát triển nghề nghiệp tại IBOSS cũng như các khách hàng và đối tác của IBOSS hoặc được trợ giúp để tìm kiếm công việc tại các ngành nghề yêu thích.

B. Thực hành các kỹ năng mềm: Học viên sẽ được nghiên cứu và thực hành cùng với các chuyên gia liên quan đến các kỹ năng chuyên nghiệp như giao tiếp, trình bày, khả năng làm việc độc lập, xây dựng và quản trị mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng viết…

C. Thực hành kế toán: Chương trình đào tạo thực hành kế toán được IBOSS được thiết kế linh hoạt, thực tiễn và dễ hiểu, trên phần mềm IBOSS thông minh do IBOSS xây dựng. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học tự tin đảm nhận các vị trí kế toán tại doanh nghiệp. Chương trình học được thiết kế theo ba cấp độ, bao gồm:

  • Cấp cơ bản (C100) tập trung định hướng các học viên thực hành các vị trí kế toán chi tiết liên quan đến công tác kế toán tiền, hàng, nợ phải thu, phải trả, vay và kế toán các phần hành chinh tiết khác.
  • Cấp nâng cao (C200) tập trung các học viên thực hành kế toán tổng hợp và giá thành, hoạch định các chính sách kế toán và lập báo cáo tài chính. Chương trình C200 này đòi hỏi học viên đã am hiểu các phần hành kế toán chi tiết và khả năng tổng hợp.
  • Cấp đặc biệt (C300) tập trung định hướng cho học viên am hiểu các mô hình hợp nhất báo cáo tài chính áp dụng cho công ty mẹ thuộc các tổng công ty, tập đoàn, phương pháp kế toán áp dụng khi hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết và các khoản đầu tư thường. Các học viên sẽ được thực hành trực tiếp trên phần mềm hợp nhất hợp nhất báo cáo tài chính để thực hiện các bước trong quy trình hợp nhất theo các chuẩn mực kế toán và đặc thù doanh nghiệp.

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo là toàn bộ hóa đơn, chứng từ thực tế của một doanh nghiệp bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, giúp học viên được trải nghiệm thực tiễn như một kế toán thực thụ, được giao lưu, chia sẻ thực tế với các chuyên gia nghề nghiệp tài chính kế toán để định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên của IBOSS là những kế toán trưởng, kiểm toán viên lành nghề đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và công tác tại các doanh nghiệp có kỹ năng hướng dẫn và tận tâm đối với nghề nghiệp, cùng với các trợ giảng sẽ hướng dẫn và đưa ra các tình huống cụ thể, để học viên làm quen và giải quyết các vấn đề phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương trình hỗ trợ

– Với hệ thống khách hàng rộng khắp đến từ các Công ty hàng đầu tại Việt Nam, nơi mà nhu cầu về nhân sự kế toán luôn rất lớn, IBOSS sẽ tư vấn và giới thiệu việc làm kế toán phù hợp với năng lực của học viên;
– Được tư vấn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình đi làm sau khi kết thúc hóa học;
– Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận cấp bởi IBOSS – AIT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *