Tri thức là sức mạnh, IBOSS cam kết đồng hành và phát triển cùng học viên và doanh nghiệp

Đào tạo thực hành chuyên ngành kế toán, kiểm toán và quản trị doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên đào tạo thực hành của IBOSS là các chuyên gia cao cấp, các giám đốc kiểm toán nhiều kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu thuộc các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế và công nghệ thông tin kết hợp với phương pháp thực hành hiệu quả trên các mô hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế giúp học viên dễ dàng cho việc lựa chọn nghề nghiệp.

Giá trị cốt lõi của mỗi tổ chức, doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực tạo nên sự thành công khác biệt so với các đối thủ khác. IBOSS cam kết mang đến cho các nhà quản lý và những ai quan tâm những kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán chuyên sâu mang tính ứng dụng vào thực tiễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *