Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ứng dụng phần mềm quản trị tài chính tổng thể

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép. Sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước. Hiện nay, VNSTEEL hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với hơn 50 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết

VNSTEEL hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép; và các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; ngoài ra còn có các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài chính; kinh doanh, khai thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản; Xuất khẩu lao động…

Hệ thống VNSTEEL gồm các đơn vị có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất nhập khẩu; có các nhà máy sản xuất, cơ sở khai thác mỏ, mạng lưới kinh doanh và dịch vụ, viện nghiên cứu, trường học… trong phạm vi toàn quốc và hoạt động chủ yếu trong ngành thép. Hiện tại các doanh nghiệp trong hệ thống VNSTEEL cung cấp trên 50% nhu cầu thép xây dựng và khoảng 30% nhu cầu thép cán nguội trong nước.

Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép; và các vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; ngoài ra còn có các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài chính; kinh doanh, khai thác cảng và dịch vụ giao nhận, kho bãi, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản …

Trong quá trình hoạt động và chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/10/2011, Ban lãnh đạo của Tổng công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt đển việc nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán. Tổng Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán AN PHÚ (Nay là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt) xây dựng chế độ kế toán đặc thù, xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị.

Theo đó, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã bổ nhiệm Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS để được tư vấn và ứng dụng các giải pháp IBOSS thông minh tại tất cả đơn vị thuộc Công ty mẹ nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu tài chính – kế toán. Chi tiết bao gồm:

Giải pháp kế toán tài chính

Trợ giúp cho công tác kế toán tại công ty mẹ trở nên đơn giản, thuận tiện và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, được thiết kế mở làm nền tảng cho việc cung cấp dữ liệu cho các giải pháp ứng dụng khác.

Giải pháp quản trị rủi ro tài chính

Mang đến cho các nhà quản lý các thông tin tài chính, quản trị cho các mục đích định hướng kinh doanh, kiểm tra, giám sát và ra quyết định.

Giải pháp hợp nhất Báo cáo tài chính

Giúp các nhà quản lý, đặc biệt là những người làm công tác kế toán hợp nhất một công cụ hỗ trợ đặc biệt để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo luật định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *