Tổ chức thành công khóa đào tạo nâng cao chất lượng công tác TCKT tại PGS

Từ ngày 27/10 đến 30/10/2016, Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS (IBOSS) đã tổ chức thành công khóa đào tạo, cập nhật, trao đổi và thảo luận những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định liên quan đến công tác tài chính, kế toán và thuế tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PGS).